เงื่อนไขในการค้นหารายงานที่ถูกบันทึกแล้ว (=กำลังดำเนินการ , =แล้วเสร็จ)
กรอบความร่วมมือ :  ค้นหาข้อมูลหน่วยงาน
* ปีงบประมาณ :