สำหรับเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้

กรุณากรอกรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เมนูหลัก
รายงาน
ตารางกิจกรรม
ผู้มีศักยภาพด้านต่างประเทศ
ข้อมูลต่างประเทศ
ข้อมูลอบรม ประชุม สัมมนา กับต่างประเทศ
ค้นหาข้อมูล
สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้ :
4
 เดือนนี้ :
1,432
 ปีนี้ :
12,525
 ปีที่แล้ว :
15,120
 รวมทั้งหมด :
27,645
เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2556
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
 
รายการกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563
ลำดับ
กิจกรรม
ช่วงเวลา
ที่ประเทศ
ปีงบ
1 2. ประชุมเตรียมการจัดทำข้อเสนอ 2 ต.ค. 63 - 2 ต.ค. 63 ไทย 2563
2 1.7 ผู้แทนกรมเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ภายใต้การดำเนินงานของ MRC ครั้งที่ 8 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรึกษาหาริอให้ข้อคิดเห็น ต่อประเด็นสำคัญภายใต้กิจกรรมการดำเนินงานของ MRC ในเรื่องการใช้ระเบียบปฏิบัติ MRC ทั้ง 5 ฉบับ ความก้าวหน้าแผนป 7 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 ไทย 2563
3 1.8 ผู้แทนกรมชลประทานเข้าร่วมประชุมระดับประเทศเรื่องโครงการถ่ายโอนภารกิจและการจัดทำแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564-2565 เพื่อปรับปรุงและหารือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกลุ่มภารกิจถ่ายโอน 5 ประเด็น คือ 1.ระบบสถานีเครือข่ายระบบชลมาตร 2.การติดตามตะกอน 3.การติด 8 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 ไทย 2563
Total 3 Record : 1 Page : 1