สำหรับเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้

กรุณากรอกรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เมนูหลัก
รายงาน
ตารางกิจกรรม
ผู้มีศักยภาพด้านต่างประเทศ
ข้อมูลต่างประเทศ
ข้อมูลอบรม ประชุม สัมมนา กับต่างประเทศ
ค้นหาข้อมูล
สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้ :
33
 เดือนนี้ :
1,486
 ปีนี้ :
8,928
 ปีที่แล้ว :
20,881
 รวมทั้งหมด :
29,809
เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2556
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
 
แผนผังเว็บไซต์
 หน้าหลัก

 หลักการและเหตุผล

 สถานที่ตั้ง กรมชลประทาน

 ความร่วมมือทางวิชาการ

 คณะทำงาน

 ติดต่อเรา

 ความร่วมมือกับต่างประเทศ

 สรุปสถานภาพการดำเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ

 กรอบความร่วมมือและกิจกรรมที่ผ่านมา

 รายงานสรุปการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

 รายงานแผนการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 1 ปี

 รายงานแผนการดำเนินการด้านต่างประเทศระยะกลาง(MTEF) 5 ปี

 รายงานผลการดำเนินการ (แสดงทั้งหมด)

 รายงานผลการดำเนินการ (แสดงเฉพาะ : แล้วเสร็จ)

  กราฟแสดงสถานะการดำเนินโครงการด้านการชลประทานกับต่างประเทศ

  กราฟแท่งแสดงประเทศที่มีความร่วมมือด้านการชลประทานกับกรมชลประทาน แยกรายปี

  กราฟแท่งแสดงประเทศที่มีความร่วมมือด้านการชลประทานกับกรมชลประทาน แยกรายทวีป

  กราฟแสดงประเทศที่มีความร่วมมือด้านการชลประทานกับกรมชลประทาน เชิงแผนที่

  แผนที่แสดงความร่วมมือด้านการชลประทานกับต่างประเทศ

 ตารางกิจกรรม

 กิจกรรมในเดือนนี้

 ค้นหากิจกรรม

 ผู้มีศักยภาพด้านต่างประเทศ

 รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ

 รายละเอียดผู้มีศักยภาพ

 สืบค้นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีศักยภาพ

 รายงานผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ แยกรายหน่วยงาน

 รายงานผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ แยกรายสาขาความเชี่ยวชาญ

 รายงานสรุปจำนวนผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ แยกรายหน่วยงาน

 รายงานสรุปจำนวนผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ แยกรายสาขาความเชี่ยวชาญ

 กราฟแสดงจำนวนผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ แยกรายสาขาความเชี่ยวชาญ

  กราฟแสดงจำนวนผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ

  กราฟแสดงจำนวนผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ แยกรายหน่วยงาน

 กราฟแสดงชื่อหน่วยงานแยกรายสาขาความเชี่ยวชาญ

 กราฟแสดงจำนวนผู้มีศักยภาพด้านภาษา แยกรายภาษา

  กราฟแสดงจำนวนผู้มีศักยภาพด้านภาษา แยกรายหน่วยงาน ของกรมชลประทาน

 ข้อมูลอบรม ดูงาน สัมมนา ต่างประเทศ

  รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ

  ค้นหาข้อมูล อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ

  กราฟสรุปผลอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ แยกรายประเภท

 ข้อมูลด้านต่างประเทศ

  ข้อมูลเครือข่ายต่างประเทศของกรมชลประทาน