สำหรับเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้

กรุณากรอกรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เมนูหลัก
รายงาน
ตารางกิจกรรม
ผู้มีศักยภาพด้านต่างประเทศ
ข้อมูลต่างประเทศ
ข้อมูลอบรม ประชุม สัมมนา กับต่างประเทศ
ค้นหาข้อมูล
สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้ :
33
 เดือนนี้ :
1,486
 ปีนี้ :
8,928
 ปีที่แล้ว :
20,881
 รวมทั้งหมด :
29,809
เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2556
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
 
 
 คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน
1. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
3. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
4. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
5. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
7. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
8. ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
9.  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
10. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
11. ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. นายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยและพัฒนา
13. นางสาววิไลลักษณ์ จิโรจน์สกุล   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
14.  นายสิริวัฒน์ หญีตสอน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15.  นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ
16. นางสาวสุนทราณีช์  สุขวัต   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
                                               สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานและเลขานุการ
17.  นางจันทร์จิรา พุทธวงษ์์   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ                                                สำนักบริหารโครงการ คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
18.  นางสาวลักษมี  กำภูมิประเสริฐ์   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ                                                สำนักบริหารโครงการคณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางสาวบุญเรือน ศรีสอาด   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ                                                สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
20.  นางสาวปิยะชนก อิสโร   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ                                                สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
21.  นางสาววรรณิษา เนตรวรนันท์   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ                                                สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
->ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง ปี 2555 (pdf)          ->ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง ปี 2558 (pdf)