สำหรับเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้

กรุณากรอกรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เมนูหลัก
รายงาน
ตารางกิจกรรม
ผู้มีศักยภาพด้านต่างประเทศ
ข้อมูลต่างประเทศ
ข้อมูลอบรม ประชุม สัมมนา กับต่างประเทศ
ค้นหาข้อมูล
สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้ :
28
 เดือนนี้ :
978
 ปีนี้ :
10,302
 ปีที่แล้ว :
20,881
 รวมทั้งหมด :
31,183
เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2556
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
 
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของกรมชลประทาน แยกรายสาขาความเชี่ยวชาญ :
สุวรรณา ยุวนานนท์
เชี่ยวชาญด้าน: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาระบบภูมิสารสนเทศ /แผนที่
หน่วยงาน :สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  
สุรชัย วีระจิตรเสริมชัย
เชี่ยวชาญด้าน: ออกแบบ สาขาเขื่อน
หน่วยงาน : สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

  
สมชาย พฤฒิพรกิจ
เชี่ยวชาญด้าน: วางแผนโครงการ สาขาวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
หน่วยงาน :

  
บุญสนอง สุชาติพงศ์
เชี่ยวชาญด้าน: วางแผนโครงการ สาขาวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
หน่วยงาน :