สำหรับเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้

กรุณากรอกรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เมนูหลัก
รายงาน
ตารางกิจกรรม
ผู้มีศักยภาพด้านต่างประเทศ
ข้อมูลต่างประเทศ
ข้อมูลอบรม ประชุม สัมมนา กับต่างประเทศ
ค้นหาข้อมูล
สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้ :
36
 เดือนนี้ :
1,486
 ปีนี้ :
8,928
 ปีที่แล้ว :
20,881
 รวมทั้งหมด :
29,809
เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2556
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
 
ข้อมูลผู้มีศักยภาพของกรมชลประทาน แยกรายสาขาความเชี่ยวชาญ :
ชนินทร์ ทรงชน
เชี่ยวชาญด้าน: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาระบบภูมิสารสนเทศ /แผนที่
หน่วยงาน :สำนักบริหารโครงการ

  
สมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
เชี่ยวชาญด้าน: สิ่งแวดล้อม สาขาระบบนิเวศ
หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

  
วิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา
เชี่ยวชาญด้าน: วางแผนโครงการ สาขาเศรษฐกิจสังคม
หน่วยงาน :สำนักบริหารโครงการ

  
บุญธรรม ปานเปี่ยมโภช
เชี่ยวชาญด้าน: ก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมชลประทาน
หน่วยงาน : สำนักชลประทานที่ 4